Mottónk: „Ha kell, újragyártjuk a világot!”

Minőségi, Környezeti és Munkavédelmi Politika

A Fobutech Component Production Kft. vezetésének alapvető célja, hogy a társaság a műszaki tervezés, nyomástartó berendezések és rendszerek, tartályok, hegesztett szerkezetek, technológiai csővezetékek előgyártása, gyártása, szerelése, javítása, átalakítása, karbantartása, gépek- és készülékek gyártása, telepítése, javítása tevékenységeket a vevők elvárásainak megfelelően, magas minőségi szinten és gazdaságosan, a környezet optimális igénybevételével és biztonságosan végezze.

A Fobutech Component Production Kft. szakmai tevékenységét minden esetben a vevők jelenlegi és várható igényei, a felhasználási célok, a vonatkozó műszaki, biztonsági és környezetvédelmi jogszabályok, előírások együttesen határozzák meg.

A társaság vezetése vállalja, hogy folyamatosan felméri a veszélyeket, és intézkedései megfeleljenek a társasági minőségi-, biztonsági-, egészségügyi-, környezetvédelmi és a nukleáris biztonsági kockázatok jellegének és nagyságrendjének.

A Fobutech Component Production Kft. felső vezetése megtervez, meghatároz, megvalósít és figyelemmel kísér minden olyan intézkedést, beavatkozást, amellyel megelőzhetőek a balesetek, sérülések és a foglalkozási betegségek, egészségkárosodások, illetve munkavégzéstől függő egészségügyi kockázatok.

A vonatkozó környezeti jogszabályok, előírások megismerésével és betartásával, a belső szabályozások következetes alkalmazásával a munkatársakban és az érintett érdekelt felekben tudatosított a környezet védelmének fontossága.

A társaság felső vezetése a jelentős környezeti tényezők hatásértékelését figyelembe véve törekszik a leghatékonyabb technológiai megoldások alkalmazására, az anyag- és energiafelhasználás optimalizálására, a környezetszennyezés, a környezeti- és vagyoni károk megelőzésére.

A Fobutech Component Production Kft. tervet dolgoz ki a projektek vonatkozó követelmények szerinti, biztonságos és környezet kímélő megvalósítására.

A minőségi, környezeti és munkavédelmi követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a Fobutech Component Production Kft. bevezette és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok és az SCC **:2011 előírások követelményei szerinti integrált irányítási rendszert.

A Fobutech Component Production Kft. felső vezetése folyamatosan biztosítja a minőségi, biztonságos, környezetkímélő munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit.

A társaság felső vezetői, illetve valamennyi munkatársa felkészült és elkötelezett a vonatkozó szakmai, környezetvédelmi, munka- és egészségvédelmi szabályozások és előírások betartására.

A Fobutech Component Production Kft. felső vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az előírt minőségi, környezeti és munkavédelmi követelmények teljesítésére, a nukleáris biztonsági kultúra fenntartására és a bevezetett integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére.

 

Miskolc, 2021. november 30.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Salamon Csaba

 ügyvezető

Fobutech Component Production Kft.

3527 Miskolc, Vitéz utca 7.

+36 70 882 31 89

info@focopro.com

  

 

© 2017 Fobutech Kft. Minden jog fenntartva. | Impresszum

Weboldal készítés: